یارالیوا

“Liva” در زبان اسکاندیناوی باستان به معنای زندگی است.

کودهای یارالیوا یک گروه کامل از نیترات های کلسیم هستند که تولید محصول با کیفیت و بازارپسند را تضمین می کنند.

در این کودها نیترات های فعال به همراه کلسیم و بور های تقویت کننده تعبیه شده اند. گیاهانی که با این ترکیب تغذیه می شوند، رشد بیشتر،‌ سالم تر و مقاوم تر خواهند بود. در زمان برداشت هم میوه ها، برگ ها و جوانه ها اندازه، کیفیت و ظاهر بهتری خواهند داشت.